Kijk en wees een held – ticketopbrengst voor een goed doel

De ticketopbrengsten en andere activiteiten, zoals de veiling van gesigneerde truien, zullen op velerlei manieren aan goede doelen worden geschonken, dus u bent van harte uitgenodigd om het evenement in groten getale bij te wonen en ook uw unieke souvenirs bij onze deelnemers te kopen. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de deelnemende verenigingen namens onze projecten te bedanken voor deze blijk van waardering voor onze organisatie.

Bekijk liefdadigheidsacties

Verbintenis inzake dierenwelzijn  

In augustus 2016 werd proWIN pro nature opgericht – de stichting die staat voor het milieu- en dierenwelzijnsengagement van de oprichtersfamilie van proWIN. Als enthousiaste natuur- en dierenliefhebbers hebben de leden van de familie Winter en Schäfer zich altijd ingezet voor de bescherming van deze dieren – regionaal, nationaal en internationaal.

Milieubescherming en instandhouding van diersoorten, alsmede milieu-educatie zijn de belangrijkste financieringsdoelstellingen van de Stichting proWIN pro nature.

Door de Stichting genomen maatregelen:
Bevordering van wetenschap en onderzoek
Bevordering van natuurbehoud en milieubescherming
Bevordering van het welzijn van dieren

Over ons

Bevordering van jeugdsporten

De organiserende club stelt een deel van de voor de organisatie benodigde mankracht ter beschikking, zodat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de jeugdsportpromotie van de organisator. Wij stellen elke steun bij dit project op prijs.